VVE op ’t Puttertje: Voor- en Vroegschoolse Educatie. 

Wat houdt VVE in?http://puttertje.nl/image/clip_image002_0000.gif
De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De basis voor later wordt in deze periode gelegd. Daarom is het zo belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om zich goed te ontwikkelen in de eerste jaren van hun leven.
De peuterspeelzaal levert daar ook een bijdrage aan, maar een VVE-peuterspeelzaal biedt nog wat extra’s. Er wordt gewerkt met een speciaal VVE-programma Uk en Puk dat gericht is op het stimuleren van allereerst de taalontwikkeling, maar ook de reken- en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt extra gestimuleerd. De zintuiglijke en motorische ontwikkeling komt ook aan bod. Het programma heeft 10 verschillende thema’s.  Bij de start van een nieuw thema krijgen de ouders een thema-nieuwsbrief met informatie over het thema en wat de ouders thuis met het thema kunnen doen. Deze brief staat ook op de website.

Voor wie is VVE bedoeld?
Het is bedoeld voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, bijvoorbeeld omdat er een taalachterstand is. Het consultatiebureau signaleert of de peuter een bepaalde achterstand heeft en als dat zo is, krijgen de ouders een VVE-verwijsbrief mee.
Met deze brief kan de peuter vier dagdelen per week naar de peuterspeelzaal tegen een gereduceerd  tarief.  Het VVE-programma Uk en Puk, de speelmaterialen, voorleesboekjes, liedjes en spelletjes zijn erop gericht dat de peuters goed leren luisteren, leren praten, leren samenspelen. Maar ook zelfstandigheid en plezier in het leren en ontdekken van nieuwe dingen wordt gestimuleerd. Dit zijn voorwaarden om te kunnen leren en het maakt de overstap naar de basisschool makkelijker.

Wat betekent dat voor uw peuter?
Als uw peuter met een VVE-verwijsbrief op de speelzaal komt, betekent dit dat hij dus vier dagdelen komt en in die vier dagdelen extra gestimuleerd wordt op allerlei gebied.
Als uw peuter geen VVE-verwijsbrief heeft, komt het gewoon twee (of drie) dagdelen en doet ook mee met het VVE-programma  zodat hij ook extra stimulans krijgt. 
Kinderen leren op die manier veel van elkaar; een peuter die al wel goed praat, stimuleert een peuter die dat nog niet zo goed doet, net zoals een verlegen peuter kan leren van een peuter die overal op af stapt. 
Onderdelen van VVE worden in de grote groep gedaan, maar ook in kleine groepjes. De peuters vinden het prachtig om met dit kleine groepje mee te doen. Ze mogen een Puk-ketting om als ze aan de beurt zijn voor het kleine groepje. Zo kan de leidster nog meer gerichte aandacht geven aan de individuele peuter.

Wat betekent het voor u als ouder?
De ouders van de kinderen worden er ook bij betrokken. Er wordt gevraagd om de spelletjes, liedjes en boekjes thuis met de peuter te herhalen. Want kinderen leren door herhaling.

Vragen:
Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om deze aan de leidsters of de teambegeleidster te stellen.