Speelzaaltijd

Drinken
Elk kind neemt op de ochtend/middag zelf drinken mee in een beker, waarop de naam van het kind staat.

Fruit
Op één dagdeel per week nemen de kinderen een stuk fruit mee.
Appel, banaan of mandarijn heeft de voorkeur.
Het fruit wordt door een leidster geschild en in partjes gesneden, waarna het door de peuters wordt rondgedeeld.

Zindelijkheid
De peuter hoeft bij plaatsing nog niet zindelijk te zijn.
In principe worden alleen luiers met een grote boodschap verschoond.
Geef uw kind een tas met verschoning, luiers en vochtige doekjes mee met duidelijk de naam op de tas.
Als er thuis wordt begonnen met zindelijkheidstraining, adviseren we om dit aan de leidsters door te geven en extra kleding mee te geven naar de speelzaal.
Voor “ongelukjes” is er verschoning op de speelzaal aanwezig.

Kleding
Trek de peuters makkelijke kleding aan, waarin ze lekker kunnen spelen.
Verfschorten, waterschorten en laarzen zijn aanwezig op de speelzaal.
Indien er toch nog verfvlekken zijn: eerst uitwassen met koud water, verder behandelen als bloedvlekken.

Jassen/tassen
De jassen en tassen van de peuters worden bij binnenkomst opgehangen in het halletje.
Het is voor ons erg handig, als u de naam van uw kind in het jasje en/of tasje vermeldt.

Knutselen
Op de speelzaal wordt regelmatig gekleurd, geverfd of anderszins geknutseld.
De peuters zijn te jong om te verwachten dat zij prestaties kunnen leveren.
Vraag daarom bij het ophalen niet wat hij/zij gemaakt heeft, maar of hij/zij leuk heeft gespeeld.
Dit is beter voor het zelfvertrouwen en de vindingrijkheid van de peuter.

Thuis
Wilt u aan de leidsters doorgeven, wanneer er in het gezin iets aan de hand is, waardoor het ritme van het kind verstoord kan worden?

Foto's
Tijdens de speelzaalochtend maken de leidsters zo nu en dan digitale foto’s.
Deze zijn op de website te zien onder het kopje “fotoalbum”.
Indien u bezwaar heeft tegen het maken van foto’s van uw kind, kunt u dit aan de leidsters kenbaar maken.