Ouders

Huisbezoek en kennismaking
Kort voor de peuter naar de speelzaal komt, maakt een leidster contact met de ouder(s)
voor een huisbezoek of kennismakingsgesprek op de speelzaal.
Hierbij wordt het een en ander verteld over de gang van zaken op de speelzaal
en kunnen de ouders eventuele bijzonderheden van hun peuter vertellen.

Ouder-/ themabijeenkomsten
2 x per jaar wordt een koffieochtend georganiseerd, waarbij over een bepaald onderwerp wordt gepraat.
Vlak voor Kerst is er een kerstochtend voor de peuters, waarbij de ouder(s) ook wordt/ worden uitgenodigd voor een sfeervol kopje koffie of thee.
Jaarlijks is er ook een thema-avond.
Aan het eind van het schooljaar is er een video-ochtend, waarbij u beelden kunt zien 
van uw eigen kind in de groep.

Hulp van ouders
Wij willen graag uw hulp bij het opruimen aan het eind van de ochtend/ middag 
(veel handen maken licht werk). 
Ook bij de jaarlijkse schoonmaak maken wij graag gebruik van uw hulp. 
Binnen de diverse werkgroepen kunnen ouders helpen op de speelzaal. 
Tijdens het kennismakingsgesprek ontvangt u een hulpvraagformulier, 
waarop u kunt aangeven, waarbij u wilt helpen/ meewerken.

Oudercommissie
Wij vinden het belangrijk dat u als ouders betrokken bent bij de peuterspeelzaal.
Door uw betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren.
Wij zouden dan ook graag zien dat er een (nieuw te vormen) oudercommissie komt.
Een oudercommissie bestaat uit minimaal 3 personen (maximaal 1 ouder per huishouden).

Deze oudercommissie vertegenwoordigt de belangen van de ouders en kinderen.

Wat doet een oudercommissie?

  • Overlegt met en adviseert het bestuur van ’t Puttertje
  • Het gaat dan om: de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, veiligheid en gezondheid, beleid over spel-en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenregeling en het dienstenaanbod.Is een aanspreekpunt voor alle ouders
  • Geeft informatie richting de ouders
  • Zij kunnen in samenwerking met de leidsters en/of het bestuur activiteiten organiseren, zoals een informatieavond, een kerstviering of een opa-en omadag.
  • Overlegt ongeveer 1 x per 2 à 3 maanden

Voor meer informatie kunt u bij de leidsters terecht.

Cartridges
Wij zamelen lege cartridges in. Daar krijgen we een vergoeding voor, die we weer voor de speelzaal kunnen gebruiken. 
U kunt de cartridges aan een van de leidsters geven. 
Uit veiligheidsoverweging worden de ze niet bij de peuterspeelzaal bewaard.

Verantwoordelijkheid
De ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. 
Op de speelzaalochtend/ middag “delegeren” ze dit aan de leidsters. 
Voorwaarde hiervoor is een open informatie-uitwisseling tussen ouders en leidsters.