Organisatie

De peuterspeelzaal bestaat al sinds 1973, toen begonnen als werkgroep van de Stichting wijkvereniging Schilderswijk. 
Sinds 1 januari 2010 is de peuterspeelzaal een zelfstandig werkende stichting.
Het beleidsplan ligt ter inzage bij de peuterspeelzaal.

De speelzaal wordt geleid door enthousiaste leiders

De leidsters werken wekelijks in een vaste groep. 
Per groep zijn er 2 gediplomeerde leidsters en in principe ook een vrijwillige leidster. Regelmatig hebben we ook stagiaires bij de groepen.

De teambegeleidster adviseert de leidsters bij hun werk wanneer dit nodig is. 

Verder zijn er verschillende werkgroepen met ieder hun eigen taak.

De speelzaalcommissie is het algemene bestuur van de speelzaal. Het algemene bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur te weten uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De werkgroep inkoop verzorgt de aankoop en het onderhoud van het speel- en knutselmateriaal.

De redactie van ons blad 't Puttertje verzorgt 4 x per jaar een gezellig peuter/ouderblad.

In deze werkgroepen zijn ook ouders vertegenwoordigd. 
Wanneer u interesse heeft kunt u dat aangeven op een hulpvraagformulier, dat u ontvangt als uw kind wordt geplaatst.


Meldcode Huiselijk Geweld

Onze speelzaal heeft en werkt met het verplichte protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In de wet staat dat sinds 1 juli 2013 organisaties en professionals in de gezondheidszorg, het onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie verplicht zijn een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Bij ons zijn er 2 leidsters opgeleid als aandachtsfunctionaris..