Home
Agenda / Vakantie
Puk /VVE
Fotoalbum
Contact
Wensen en klachten

Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich goed voelen bij ons en hechten veel waarde aan goede contacten tussen ouders/verzorgers en medewerkers.
Wij hopen dat als u een wens of een klacht heeft over de gang van zaken op de peuterspeelzaal, dat u dit bespreekt met de medewerker, met eventueel een bemiddelende rol van de teambegeleidster.
Mochten deze er niet samen uitkomen dan kan het klachtenreglement gehanteerd worden. Evt. kunt u hiervoor het klachtenformulier gebruiken. Ouders mogen zich ook rechtstreeks tot de klachtencommissie richten, welke wordt gevormd door leden van het bestuur van Wijkvereniging Schilderswijk te Heerhugowaard. De schriftelijke klachten kunnen bij de voorzitter van de Wijkvereniging, Tineke Has, worden ingediend. De brief kan verstuurd worden naar Buurthuis de Ezel o.v.v. Voorzitter Wijkvereniging de Schilderswijk.
Als beide partijen het niet eens worden over de afhandeling van de klacht, kan ook een klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Ouders zijn geïnformeerd over het klachtenreglement via het informatieboekje dat zij krijgen tijdens het huisbezoek als de peuter geplaatst gaat worden en via de website onder het kopje Huisregels. Het klachtenreglement zelf ligt ter inzage op de speelzaal.

Klachten 2017/2018
In het afgelopen jaar zijn er geen klachten binnengekomen en hebben we het klachtenreglement niet hoeven toepassen.