Huisregels

Openingstijden
 • maandagochtend/donderdagochtend - groep
8.30 -  11.30 uur
 
 • dinsdagochtend/vrijdagochtend - groep
8.30 -  11.30 uur
 
 • woensdagochtend – groep
8.30 -  11.30 uur
 
Bereikbaarheid
 • Wanneer uw kind op de peuterspeelzaal is, dient u of iemand anders namens u, telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Als uw persoonlijke gegevens bijv., adres of telefoonnummer zijn veranderd, wilt u dit dan zo snel mogelijk aan ons door geven.
 

Halen en brengen

 • Voor de duidelijkheid naar de peuters toe is het belangrijk dat alle ouders/verzorgers maximaal een kwartier na aanvangstijd afscheid hebben genomen van hun peuter.
 • Heeft uw kind moeite met het afscheid nemen dan is het goed om dit moment zo kort mogelijk te houden. Maar wees naar uw kind wel duidelijk dat u weg gaat en dat u straks weer terug komt
 • Zorg ervoor dat u op tijd bent om uw peuter op te halen.
 • Ouders bellen op als ze onverwacht verhinderd zijn om op tijd te komen.
 • Indien u uw peuter door derden laat halen, moet u dit van te voren melden bij één van de leidsters. Wij geven uw kind niet aan “vreemden” mee zonder uw toestemming.
 • De peuter mag alleen door een volwassene worden opgehaald.
 • Voor de peuter is de peuterspeelzaal een veilige plek als het contact tussen leidsters en ouder/verzorger goed verloopt. Informatie uitwisselen, een praatje maken tijdens het brengen en halen vinden wij daarom van groot belang.
 

Fruit en drinken

 • Elke peuter neemt één keer per 2 dagdelen fruit mee. Het fruit wordt door de leidsters geschild en gesneden, waarna het door de peuters wordt uitgedeeld. Tijdens het huisbezoek/kennismakings- gesprek bespreken we op welke dag dat is.
 • Iedere keer neemt uw peuter een  beker drinken mee, voorzien van naam op beker en deksel. Liefst een gewone beker en geen bidon, tuit- of anti-lekbeker. Dit is beter voor de mondmotoriek en dus ook voor de spraak- en taalontwikkeling.
 
Verschoning
 • Wilt u voor uw peuter, als die nog niet zindelijk is, een verschoning in een tas meegeven, met duidelijk de naam aan de buitenkant van het tasje.
 • Voor plas-, drink- of andere ongelukjes is het raadzaam om een extra setje kleding in een tasje mee te nemen.
 

Kleding

 • Trek uw peuter makkelijke kleding (zonder koordjes en sierbretels) aan, waarvan het niet erg is als dat vuil wordt. Uiteraard gebruiken we schorten bij activiteiten als verven.
 • Houd rekening met de verschillende seizoenen, zodat uw kind het niet te koud of te warm krijgt.
 • Jassen graag voorzien van naam.
 • Regenlaarzen en snowboots zijn in de speelzaal niet handig. Geef uw kind dan slofjes of andere schoenen mee.
 

Zomerzon

 • Wanneer het in het voorjaar of in de zomer warm of zonnig weer is, is het voor uw kind belangrijk dat het voordat het naar de speelzaal komt, eerst thuis wordt ingesmeerd met een zonnebrandcrème. Dit omdat de zon fel kan zijn.

 

Huisdieren

 • Huisdieren zijn niet toegestaan in het pand of op de speelplaats.
 

Roken

 • Er mag niet worden gerookt in de speelzaal of op het speelplein.

 

Mobiele telefoon

 • Het is fijn als u bij het brengen en ophalen aandacht heeft voor uw kind en niet voor uw mobiele telefoon.

 
Foto’s
 • Ouders zetten geen foto- en/of beeldmateriaal van andere kinderen dan hun eigen kind op social media.

 
Verjaardag
 • Verjaardagen van de peuters worden uiteraard gevierd. Dit gebeurt altijd in overleg en aan het begin van de speelochtend/middag. De jarige krijgt een mooie feestmuts op, er wordt voor de jarige gezongen en er mag getrakteerd worden.
 • Houdt u er a.u.b. wel rekening mee dat de traktaties niet te groot zijn, het zijn immers peuters.
 • Een gezonde traktatie wordt op prijs gesteld (en geen gevaarlijk snoep als lollies, nootjes of kauwgom).
 • Voor kinderen met allergieën en dieetvoorschriften is het handig als u vooraf met de leidster overlegt.
 • Papa en mama mogen natuurlijk bij het vieren aanwezig zijn.
 

Ziekte of afwezigheid

 • Een ziek kind hoort thuis. Wij gaan ervan uit dat een kind ziek is als het over pijn klaagt, een herkenbare ziekte heeft of een temperatuur heeft boven de 38 graden.
 • Heeft uw kind een besmettelijke ziekte, dan is het belangrijk dat u ons hiervan op de hoogte stelt om besmetting van anderen te voorkomen. Zo nodig wordt de GGD, afdeling infectieziekte, geraadpleegd. Ouders krijgen melding van eventuele besmettelijke ziekten op de peuterspeelzaal. 
 • Als uw kind ziek wordt op de peuterspeelzaal, wordt u gebeld om uw kind op te komen halen.
 • Wanneer een kind acute hulp nodig heeft nemen wij eerst contact met u op. Als u niet bereikbaar bent dan nemen wij contact op met uw huisarts, of gaan naar de eerste hulp. Zo nodig bellen wij een ambulancedienst. Alle vaste leidsters zijn in het bezit van een EHBO (aan kinderen) diploma en een BHV diploma. Beide diploma’s aangevuld met reanimatie en AED.
 • Wilt u in geval van hoofdluis dit aan de leidster(s) melden en alle maatregelen in acht te nemen ter behandeling en voorkoming. Informatie hierover is op de speelzaal aanwezig.
 • Ziekte- of afwezigheidmeldingen: Graag telefonisch melden voor aanvangstijd of persoonlijk bij de leidster van uw peuter. Tel. 072-5314246
 

Aansprakelijkheid

 • U moet zelf voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor uw kind zorgen. Dit i.v.m. de mogelijkheid van het toebrengen van letsel of schade door uw peuter.  
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor het zoek raken en/of beschadigen van meegebracht(e) spullen, sieraden en speelgoed.
 • Zolang de ouders/verzorgers op de peuterspeelzaal aanwezig zijn, zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun eigen kind en eventueel meegenomen broertjes, zusjes en vriendjes/vriendinnetjes.