Home
Agenda / Vakantie
Puk /VVE
Fotoalbum
Contact
Landelijk Register Kinderopvang
Alle kinderopvangorganisaties in Nederland moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.
Zij worden geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) .
De GGD voert periodiek een controle uit. Klik hier om het inspectierapport in te zien.

Belangrijk voor kinderopvangtoeslag
U heeft alleen recht op Kinderopvangtoeslag indien de organisatie is geregistreerd in het
Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Ons LRK-nummer is : 175283242