Home
Agenda / Vakantie
Puk /VVE
Fotoalbum
Contact
(Peuter-)Estafette

Om de peuter goed te kunnen begeleiden bij zijn ontwikkeling wordt hij regelmatig geobserveerd. Minimaal twee keer per jaar worden alle peuters ook door de teambegeleidster geobserveerd. Voor elke peuter wordt tweemaal een Estafette ingevuld. 
Dit gebeurt met 3 jaar en als de peuter de peuterspeelzaal verlaat. 
Relevante informatie over uw peuter’s ontwikkeling leest u in deze estafette en deze
wordt, wanneer uw peuter de speelzaal verlaat, ook met u besproken. 
Het gedrag van het kind wordt beschreven, zoals wij dat waarnemen op de speelzaal.
Het gaat vooral om het welbevinden van het kind. 

De bedoeling is, dat deze informatie overgedragen wordt aan de basisschool, 
zodat de leerkrachten tijdig en adequaat tegemoet kunnen komen aan de behoeften van het kind
en dat de ontwikkelingslijn niet onderbroken wordt.

De leidsters geven de Estafette aan de ouder(s)/verzorger(s). 
Wij raden u aan deze vervolgens door te geven aan de collega's van de basisschool van het kind.
Het gaat tenslotte om het belang van uw kind.

Mocht het in het belang van uw kind noodzakelijk blijken dat er contact nodig is tussen de peuterspeelzaal en de basisschool, dan zullen wij, uiteraard na uw toestemming, in gesprek gaan met de basisschool.