Home
Agenda / Vakantie
Puk /VVE
Fotoalbum
Contact
Dagindeling

De kinderen komen binnen en zetten hun beker en eventueel het fruit op het blad en/of in de bak.
Nadat de ouder of verzorger is uitgezwaaid, mogen de kinderen vrij spelen met het door de leidsters van te voren klaargezette, steeds wisselende speelgoed.
Halverwege de ochtend gaan we in een kring zitten, waarbij we een aantal liedjes zingen, een verhaaltje lezen of een spelletje doen.
Dan delen de peuters om beurten het fruit rond.
Ze leren hierbij te delen.
Daarna drinken we gezamenlijk het meegebrachte drinken op.
Na de kring gaan we bij mooi weer lekker buiten spelen.
We hebben ruimte en mogelijkheden genoeg.
Bij slecht weer blijven we binnen.
Vaak besteden we dan aandacht aan de grove motoriek.
Het activiteitenprogramma is bij alle groepen in principe gelijk.