.
Aanmelden

Vanaf de leeftijd van 1 jaar kunt u uw kind bij ons aanmelden. 
Vanaf 2 jaar kunnen peuters, indien er plaats is, in een groep geplaatst worden. 
Met een eventuele voorkeurochtend/ -middag wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. 
Vanaf 3 jaar mag u uw kind aanmelden voor een 3e dagdeel. 
In overleg wordt er gekeken waar er plaats is.

Inschrijfformulier
U kunt het inschrijfformulier e-mailen of hier uitprinten of afhalen op de speelzaal tijdens speelzaal uren.
Een ingevuld formulier kunt u afgeven op de speelzaal.
Voor vragen over de inschrijving kunt u mailen naar info@puttertje.nl

Inschrijfgeld
Na betaling van het inschrijfgeld ad € 10,-- wordt uw kind, vanaf de 1e verjaardag, op de wachtlijst geplaatst.
Wij verzoeken u het inschrijfgeld over te maken op onze rekening,
NL20 RABO 0117 6329 53 t.n.v. Stichting Peuterspeelzaal ’t Puttertje onder vermelding van de naam van uw kind.
De datum van binnenkomst van de betaling zal de plaats van uw kind op de wachtlijst bepalen.

Plaatsing
Vanaf het moment dat de peuter 2 jaar oud is, kan het worden geplaatst op de speelzaal. Dit is dan voor 2 dagdelen per week. In overleg is
het mogelijk om de peuter een derde dagdeel te plaatsen. Zodra er plaats is op een groep, krijgen de ouders telefonisch bericht van een
leidster. Op dat moment wordt aan de ouders gevraagd of ze akkoord gaan met de plaatsing en wordt er een afspraak gemaakt voor een
huisbezoek of kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt afgesproken wanneer de peuter kan beginnen. De eerste keer op de speelzaal
dient een lijst met gegevens m.b.t. de peuter ingevuld en ingeleverd te zijn.

Voorrangsbeleid bij plaatsing op de speelzaal
Soms is het nodig dat kinderen om medische of sociale redenen zo snel mogelijk geplaatst worden op de speelzaal. Dit kan alleen als wij een
schriftelijke verklaring van bijvoorbeeld de huisarts of het consultatiebureau krijgen.
Een peuter heeft ook voorrang bij een verhuizing, er moet dan aangetoond worden dat het in de vorige woonplaats op een speelzaal gezeten
heeft. In die gevallen kan het dus voorkomen dat kinderen die korter op de wachtlijst staan toch eerder geplaatst worden dan kinderen die er
al wat langer opstaan.

Wennen
Peuters, die voor het eerst naar de speelzaal gaan, hebben tijd nodig om te wennen.
Hoelang ze daarover doen, verschilt per peuter.
Wij raden u aan de eerste keer uw kind 10 minuten later te brengen en op tijd op te halen;
het alleen achterblijven kan een gevoel geven van in de steek gelaten worden.
Het is belangrijk, dat het kind de tijd krijgt om te wennen.
Dit zal het afscheid makkelijker maken.
Probeer duidelijk afscheid te nemen en niet te blijven dralen.
Huilen mag, het gaat vaak sneller over dan u denkt.
Bij twijfel kunt u in de barruimte van het buurthuis gaan zitten.
De eerste keer wordt u sowieso na ongeveer een uur gebeld om te vertellen,
hoe het met uw peuter gaat.

Vragen
Voor meer informatie of vragen over de inschrijving
kunt u mailen naar info@puttertje.nl